Animaliaren ongizatea jomugan

Europear Komisioak, Europear Legebiltzar eta Kontseiluaren eskariari jarraiki, animalien ongizatea ebaluatu eta honen inpaktu potentxiala neurtzeko legedi berri baten beharrizana nabarmendu du, jarduera ekonomikoari bideratuak dauden animalia guztiak jasoko dituena. Jarraipen honen helburu nagusia ekarpen guztiak jaso eta hauen arabera animalien ongizatea bermatuko duen zentzuzko legedi berria garatzea da.

Zubillaga neurriei aurre hartuz

Animalien ongizatea Zubillaga Hiltegiaren produkzio eredua egituratzen duen oinarrietako bat da. Zubillagan firmeki sinesten dugu animalien ongizatea bermatzea animaliek merezi duten eskubide bat dela, eta gainera azken produktuaren kalitaten era positiboan eragiten duena.

Iturria: https://ganaderia.elika.eus/fitness-check-ce-2020/